Source: texturefactory.js

(function() {
  /**
   * @constructor
   */
  vox.TextureFactory = function() {};

  /**
   * @param {vox.VoxelData} voxelData
   * @return {HTMLCanvasElement}
   */
  vox.TextureFactory.prototype.createCanvas = function(voxelData) {
    var canvas = document.createElement("canvas");
    canvas.width = 256;
    canvas.height= 1;
    var context = canvas.getContext("2d");
    for (var i = 0, len = voxelData.palette.length; i < len; i++) {
      var p = voxelData.palette[i];
      context.fillStyle = "rgb(" + p.r + "," + p.g + "," + p.b + ")";
      context.fillRect(i * 1, 0, 1, 1);
    }
    
    return canvas;
  };
  
  /**
   * パレット情報を元に作成したテクスチャを返す.
   * 生成されたテクスチャはキャッシュされ、同一のパレットからは同じテクスチャオブジェクトが返される.
   * @param {vox.VoxelData} voxelData
   * @return {THREE.Texture}
   */
  vox.TextureFactory.prototype.getTexture = function(voxelData) {
    var palette = voxelData.palette;
    var hashCode = getHashCode(palette);
    if (hashCode in cache) {
      // console.log("cache hit");
      return cache[hashCode];
    }
    
    var canvas = this.createCanvas(voxelData);
    var texture = new THREE.Texture(canvas);
    texture.needsUpdate = true;
    
    cache[hashCode] = texture;
    
    return texture;
  };
  
  var cache = {};
  
  var getHashCode = function(palette) {
    var str = "";
    for (var i = 0; i < 256; i++) {
      var p = palette[i];
      str += hex(p.r);
      str += hex(p.g);
      str += hex(p.b);
      str += hex(p.a);
    }
    return vox.md5(str);
  };
  var hex = function(num) {
    var r = num.toString(16);
    return (r.length === 1) ? "0" + r : r;
  };

})();